Geavanceerde Integriteits Check Software.

Waarborg teamethiek met onze hoogstaande integriteits background check software. Grondig, snel en veilig.

Boek een DemoOntvang een offerte
Boek een DemoOntvang een offerte
International Background Checks

Meer dan 1.800 organisaties hebben gekozen voor PESCHECK

Over 1.000 organisations have chosen for PESCHECK

Controleer

Controleer of je organisatie voldoet aan de ethische normen

Verzeker

Ervoor zorgen dat een persoon betrouwbaar en betrouwbaar is

Bescherm

Het vermogen van een bedrijf in het algemeen beschermen met eerlijke en betrouwbare werknemers.

start now!

BETROUWBARE MEDEWERKERS VEILIGSTELLEN

Waarom een integriteitscheck?

Dit type check is voor bedrijven, organisaties en individuen een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over relaties en partnerschappen. Een integrity check kan helpen om de betrouwbaarheid van een persoon of organisatie te verifiëren. Het kan ook gemoedsrust geven in de wetenschap dat je te maken hebt met een gerenommeerd en integer persoon of bedrijf.

Ontvang Een Voorstel

Hoe voeren we een integriteitscheck uit?

Vragenlijst (internationaal) die betrekking heeft op iemands integriteit. De vragen die gesteld worden moeten door je kandidaat beantwoord en ondertekend worden. Voorbeeldvragen zijn:

 1. Ben je ooit geschorst of ontslagen van je werk of project (freelancer), of van een nevenfunctie, bij een van je vorige werkgevers/projecten, wegens (vermeende) onregelmatigheden, of malversaties, of is je dienstverband/project ooit door de rechter ontbonden?
 2. Heb je ooit een veroordeling opgelopen voor een misdrijf of overtreding? (verkeersovertredingen; verkeersovertredingen hoeven niet vermeld te worden)
 3. Ben je momenteel betrokken bij een strafprocedure als verdachte van een misdrijf of economisch delict?

ZORGEN VOOR EEN STERKE INTEGRITEIT

Voordelen van het uitbesteden van integriteits checks

Het uitbesteden van integriteits background checks aan PESCHECK kan voordelig zijn voor je organisatie. Wij beschikken over de middelen en de expertise om grondige en nauwkeurige integriteitschecks uit te voeren. Bovendien kunnen we organisaties gemoedsrust bieden, in de wetenschap dat ze personen met een sterke integriteit inhuren. We geven je nog drie redenen om voor PESCHECK te kiezen:

Integrity background check

Wij bieden een kosteneffectieve oplossing: een digitale integriteitscheck die snel, eenvoudig en betrouwbaar is.

Bespaar tijd

Automatiseer dit tijdrovende proces door het uit te besteden. Wij zorgen voor de hele screeningprocedure zodra we de kwalificatiegegevens van de kandidaat krijgen.

Global background check specialisten

We hebben de afgelopen jaren meer dan +300.000 screenings uitgevoerd voor +1.000 organisaties met behulp van technologie en eigen professionals.

Ontvang Een Voorstel
Finance Background Check

FAQ

 • Waarom zijn integrity checks belangrijk?

  Een integrity check kan helpen bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van een persoon of organisatie. Door dit soort checks regelmatig uit te voeren, kunnen organisaties het risico op fouten minimaliseren en ervoor zorgen dat hun werknemers betrouwbaar zijn.

 • Hoeveel tijd kost het om de resultaten van de integriteitsverklaring te krijgen?

  Onmiddellijk (na invulling en ondertekening door en door de kandidaat)

 • Wat is het doel van een integrity check?

  Wat is het doel van een integrity check?

 • Wat zijn voorbeeldvragen die tijdens een integrity check gesteld worden?
  1. Heb jij, of een bedrijf waar je destijds in een leidinggevende functie bij betrokken was, ooit failliet verklaard?
  2. Verricht je naast je werk voor je (toekomstige) werkgever/opdrachtgever of inlener nog nevenfuncties, zoals vrijwilligerswerk, bestuursfuncties bij stichtingen of verenigingen, parttime werk / dienstverband bij andere opdrachtgevers / werkgevers of anderszins?
  3. Krijgt u een financiële vergoeding voor het vervullen van nevenfuncties?
  4. In aanvulling op de bovenstaande vragen, zijn er in het verleden omstandigheden geweest die twijfels oproepen over uw betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit?
  5. Hebben je privé financiële verplichtingen en inkomsten en/of activa een passende verhouding tot elkaar?
  6. Begrijp je dat, als de uitkomst van deze integriteitsverklaring naar het oordeel van de werkgever/aannemer of inlener negatief is, dit gevolgen kan hebben voor een eventuele toekomstige (arbeids)relatie met de werkgever/aannemer of inlener?
 • Hoe kan een integrity check helpen bij het voorkomen van werknemersfraude?

  Integrity checks kunnen helpen bij het identificeren van mogelijke rode vlaggen in de geschiedenis of het gedrag van een kandidaat die kunnen wijzen op een hoger risico op frauduleuze activiteiten. Door kandidaten grondig te screenen en gerichte vragen te stellen over hun vroegere ervaringen en gedrag, kunnen werkgevers beter geïnformeerde aanwervingsbeslissingen nemen en het risico van fraude op de werkplek verminderen.

 • Wat moeten werkgevers doen als een integriteitscheck verontrustende informatie aan het licht brengt?

  Als bij een integriteitscheck verontrustende informatie over een kandidaat aan het licht komt, moeten werkgevers die informatie zorgvuldig evalueren en nagaan hoe die van invloed kan zijn op het vermogen van de kandidaat om de baan in kwestie uit te oefenen. Werkgevers moeten de kandidaat ook de kans geven om context of uitleg te geven voor eventuele rode vlaggen die tijdens het screeningproces naar voren kwamen. Uiteindelijk moet de werkgever de risico’s en voordelen van het aannemen van de kandidaat afwegen en een beslissing nemen op basis van de beschikbare informatie.

Meer background checks

PESCHECK biedt internationale background checks voor alle sectoren, waaronder IT en technologie, gezondheidszorg, boekhouding, financiën, bouw, logistiek, werving, overheden, onderwijs en meer. Je kunt de geschiedenis van een kandidaat verifiëren, zelfs als hij of zij in het buitenland heeft gewoond, gewerkt of gestudeerd. Of je je kandidaten nu wilt screenen op de geldigheid van een ID, referenties, diploma’s of integriteit, alles is mogelijk.

Boek een Demo
Boek een Demo

Zet de eerste stap naar efficiënte Integriteit Checks.

Benieuwd? Boek een demo of vraag een voorstel aan.

Boek een DemoKrijg een voorstel
Boek een DemoKrijg een voorstel

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening