De Beste PEP & Sanctie Screening Software.

Grondige compliance background checks voor politiek prominente personen (PEP) en sancties.

Boek een DemoOntvang een offerte
Boek een DemoOntvang een offerte
International Background Checks

Meer dan 1.800 organisaties hebben gekozen voor PESCHECK

Over 1.000 organisations have chosen for PESCHECK

Voldoen aan voorschriften

Wij bieden een kosteneffectieve oplossing: een online employment credit check service die snel, eenvoudig en betrouwbaar is.

Identificeer potentiële risico's

Internationale pep- en sanctiechecks kunnen helpen om mogelijke risico’s in verband met het zakendoen (zoals in dienstverband) met bepaalde personen te signaleren.

Risico's beperken

Voorkom dat je onbedoeld met individuen werkt.

start now!

ZORGEN VOOR BETROUWBARE WERKNEMERS

Waarom internationale sancties checken?

Omdat er regelmatig nieuwe sanctie- en PEP-lijsten worden uitgebracht met een database met meer dan 800 lijsten, kan het voor organisaties moeilijk zijn om bij te blijven zonder speciale middelen. Regelmatige Sanctie- en PEP-checks helpen om ervoor te zorgen dat je organisatie de controle heeft over haar aanwervingen of kandidaten.

Ontvang Een Voorstel

Hoe voeren we een Sanctie (PEP) check uit?

Bij de pep screening wordt de naam van de persoon of entiteit vergeleken met verschillende bronnen. Als er een match is, wordt meestal nader onderzoek gedaan om vast te stellen of de persoon of entiteit daadwerkelijk onder de pep-lijsten valt.

 • Database met miljoenen individuen/entiteiten: we hebben een eigen database met informatie over miljoenen individuen en entiteiten.
 • Ervarend onderzoek: PESCHECK heeft een team van ervaren onderzoekers die verschillende openbare en particuliere bronnen gebruiken om deze checks uit te voeren.
 • Uitgebreide rapporten: Wij zijn in staat om uw organisaties te voorzien van uitgebreide (pep) sanctiescreeningsrapporten. We hebben je voorzien van geautomatiseerde background checks met een snelle doorlooptijd.

SNELLE DOORLOOPTIJDEN

Ontvang de resultaten in minuten, niet in dagen!

Sanctie- en PEP checks zijn een belangrijk onderdeel van het due diligence proces van elk bedrijf. Door dit proces uit te besteden aan PESCHECK kunnen bedrijven profiteren van onze expertise en ervaring in het uitvoeren van deze checks. We gebruiken de nieuwste technologie en hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat onze checks nauwkeurig en up-to-date zijn.

Check van wereldwijde sancties en handhaving

Wij bieden een kosteneffectieve oplossing: een wereldwijde sanctie- en pep check service die snel, eenvoudig en betrouwbaar is.

Bespaar tijd en middelen

Automatiseer dit tijdrovende proces door het uit te besteden. Wij verzorgen de hele screeningprocedure zodra we informatie over de kandidaat krijgen.

Specialisten op het gebied van background check

We hebben de afgelopen jaren meer dan +300.000 screenings uitgevoerd voor +1.000 organisaties met behulp van technologie en eigen professionals.

Ontvang Een Voorstel
Finance Background Check

FAQ

 • Wat is een politiek belicht persoon?

  Een Political Exposed Person (PEP) is een persoon aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd, of die nauwe banden heeft met zo’n persoon. Politiek prominente personen worden over het algemeen geacht een hoger risico van corruptie en witwassen te vormen vanwege hun invloedrijke posities en hun toegang tot grote sommen geld. Als gevolg daarvan moeten financiële instellingen extra maatregelen nemen bij de omgang met PEP’s, zoals verscherpt due diligence-onderzoek.

  PEP’s hebben uiteenlopende achtergronden, zoals de politiek, de overheid, het leger en het bedrijfsleven. In sommige gevallen kunnen ook hun familieleden als PEP’s worden beschouwd. Politiek prominente personen zijn niet noodzakelijk corrupt, maar er is een groter risico dat ze betrokken zijn bij illegale activiteiten.

 • Wat zijn sanctie (PEP) checks?

  Global sanctions checks zijn doorzoekingen van internationale overheidsdatabanken en zijn bedoeld om mensen op te sporen die niet in bepaalde functies of sectoren mogen werken. De wereldwijde sanctiecheck is een onderdeel van ons uitgebreide screeningprogramma.

 • Welke informatie gebruiken we om sanctie (PEP) check uit te voeren?

  Welke informatie gebruiken we om sanctie (PEP) check uit te voeren?

 • Welke informatie heb ik nodig voor een sanctie (PEP) check?

  Er zijn vier basisvelden die elke kandidaat moet aanleveren bij het invullen van zijn eigen persoonlijke profiel voor dit proces. Dit omvat de volledige naam, de geboortegegevens en het huidige adres van de kandidaat. Zorg ervoor dat alle relevante gegevens zijn opgenomen, het zal helpen om de totale tijd die nodig is om je certificering te krijgen te versnellen.

 • Waarom zijn sanctie (PEP) checks belangrijk voor sectoren?

  Pep and sanctions checks zijn een cruciaal proces om ervoor te zorgen dat je bedrijf geen verborgen zakelijke relaties heeft met landen of organisaties waarvoor beperkingen gelden. Dit helpt boetes van internationale wetgevingen in het VK, Europa, de VS en wereldwijd te voorkomen.

 • Waaruit bestaan onze sanctielijsten?

  De sanctielijsten die vaak worden aangeduid als Anti-Money Laundering (AML) watchlists zijn een combinatie van meerdere lijsten van alle belangrijke sanctionerende instanties over de hele wereld, onze sanctielijsten bestaan uit:

  Je kunt hier ook het volledige document met extra details downloaden: Watchlist-Screening-List-and-Types-International-PESCHECK0122.

  • Politiek Blootgesteld Persoon (PEP)

  Elke persoon die in zijn eigen hoedanigheid of door associatie als politiek prominent wordt beschouwd.

  • Sanctie (SAN – omvat huidig en vorig)

  Elke persoon of entiteit die onderworpen is of is geweest aan sancties op internationaal, regionaal of nationaal niveau.

  • Regulatory Enforcement List (REL)

  Elke persoon of entiteit die een boete heeft gekregen of op een andere manier is onderworpen aan een actie van een financiële regelgevende instantie of wetshandhavingsautoriteit.

  • Disqualified Director (alleen in het VK)

  Met elk individu dat gediskwalificeerd is als directeur van een bedrijf.

  • Insolventie (alleen UK & Ierland)

  Iedere persoon die failliet of insolvent is verklaard.

  • Reputational Risk Exposure (RRE)

  Elke persoon of entiteit die volgens officiële bronnen of de media betrokken is bij een misdrijf dat valt onder een of meer van de volgende categorieën – terrorisme, financiële criminaliteit en fraude, moderne slavernij, georganiseerde misdaad, omkoping en corruptie, en cybercriminaliteit.

  • Charities Commission (UK Only)

  Personen en entiteiten die door de Charities Commission van het Verenigd Koninkrijk in een lijst zijn opgenomen.

  • Gambling Risk Intelligence (GRI)

  Bevat ons archief van geanonimiseerde due diligence rapporten over VIP casinospelers en online casinospelers.

  • PEP-Linked Business

  Entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door politiek prominente personen.

   • Staatsbedrijf

  .

  Profielen van bedrijven waarin de staat zeggenschap of eigendom heeft.

  • Vennootschapsregister

  Personen en entiteiten opgenomen in het Britse bedrijvenregister, Companies House. Inclusief bedrijfsgegevens van nog eens 128 landen.

  • Profiel van belang (POI)

  Natuurlijke of rechtspersonen die geprofileerd zijn op basis van het legacy datamodel van Acuris Risk Intelligence en gekoppeld kunnen worden aan verouderde red flags, zoals vervallen PEP-status, reputatierisico, of regelgevende maatregelen die niet meer van kracht zijn.

  En omvat de wereldwijde en nationale lijsten zoals:

  Elke persoon of entiteit waarvan in officiële of mediabronnen is gemeld dat hij betrokken is bij een misdrijf dat valt onder een of meer van de volgende categorieën – terrorisme, financiële criminaliteit en fraude, moderne slavernij, georganiseerde misdaad, omkoping en corruptie, en cybercriminaliteit.

   • Sanctielijst – Office of Foreign Assets Control (OFAC)

  .

  OFAC, dat gerund wordt door het Amerikaanse ministerie van Financiën, produceert lijsten met handels- en economische sancties die gericht zijn tegen bepaalde personen en bedrijven uit bepaalde landen en tegen andere risico’s voor de nationale veiligheid, internationale betrekkingen of economie van de Verenigde Staten.

  Het OFAC houdt een groot aantal lijsten bij. De Specially Designated Nationals List (SDN) richt zich op bepaalde personen of groepen die geen banden hebben met een gericht land en omvat “personen en ondernemingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door, of handelen voor of namens, gerichte landen”. Daarnaast is er een Geconsolideerde Sanctielijst die informatie verzamelt uit talrijke andere databanken die geen SDN zijn.

  • EU-sanctielijst

  Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB). Beperkende maatregelen (sancties) tegen specifieke regeringen, entiteiten, organisaties en personen zijn een onderdeel van dat beleid.

  – De EU biedt een online interactief instrument met onder meer:

  • Landen met beperkende maatregelen
  • Mensen, organisaties en entiteiten op sanctielijsten
  • Wettelijke besluiten voor specifieke beperkende maatregelen
  • Restrictieve maatregelen richtlijnen
  • Sanctielijst van het VK – Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)

  OFSI, een afdeling van HM Treasury, stelt een bijgewerkte lijst beschikbaar van iedereen tegen wie het VK financiële sancties heeft ingesteld. Doelwitten voor het bevriezen van tegoeden en degenen voor wie investerings- en financiële beperkingen gelden, vallen onder deze categorie. Opgemerkt zij dat in februari 2022 de structuur van hun geconsolideerde lijst is veranderd.

  • UN | sanctielijst van de Verenigde Naties Alle personen en organisaties waarop sancties van de VN-Veiligheidsraad van toepassing zijn, staan op de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad. Op de Geconsolideerde Lijst stonden per 7 maart 2022 256 entiteiten en 703 personen.
  • DNB | Sanctie- en terrorismelijsten van de Rijksoverheid

  Personen en organisaties die betrokken zijn bij terrorisme staan op de nationale terrorismesanctielijst. Hun vermogen is bevroren. Dit houdt in dat zij hun bankrekeningen of creditcards niet kunnen gebruiken en niet bij hun geld kunnen. Dit maakt het voor deze personen moeilijker om (financieel) terroristische daden te plegen.

Soorten background checks

PESCHECK biedt internationale background checks voor alle sectoren, waaronder IT en technologie, gezondheidszorg, boekhouding, financiën, bouw, logistiek, werving, overheden, onderwijs en meer. Je kunt de geschiedenis van een kandidaat verifiëren, zelfs als hij of zij in het buitenland heeft gewoond, gewerkt of gestudeerd. Of je je kandidaten nu wilt screenen op de geldigheid van een ID, referenties, diploma’s of integriteit, alles is mogelijk.

Boek een Demo
Boek een Demo

Zet de eerste stap naar efficiënte Pep's & Sancties Checks.

Benieuwd? Boek een demo of vraag een voorstel aan.

Boek een DemoKrijg een voorstel
Boek een DemoKrijg een voorstel

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening