Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door PESCHECK met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. PESCHECK verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door PESCHECK worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

PESCHECK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. PESCHECK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van PESCHECK opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel PESCHECK alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is PESCHECK niet aansprakelijk voor informatie en-/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door PESCHECK worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel PESCHECK uiterst selectief is ten aanzien van de business partners en de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en-/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door PESCHECK worden onderhouden wordt afgewezen.

PESCHECK kan besluiten om een business partner te verwijderen als haar dienstverlening niet voldoet aan de afspraken of wettelijke bepalingen.

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening