Een stap vooruit in veiligheid

18 maart 2021

Integriteit is de basis voor een goede werkrelatie

In sommige situaties is het screenen van een (potentiële) werknemer eerder een noodzaak dan een keuze. Denk na over de verantwoordelijkheden en taken die een bepaalde functie met zich meebrengt. Of de toegang tot kritieke bedrijfsinformatie of risicovolle scenario’s. Met een objectieve, transparante screening waarborgt u de kwaliteit van al uw relaties en laat u zien dat uw organisatie staat voor vertrouwen en veiligheid.

TRANSPARANTIE IS ZEER BELANGRIJK

Niet alleen vanwege wet- en regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) en Anti-Money Laundering Directive (AMLD5), maar omdat we te maken hebben met uw bedrijf en werknemersrelaties. Wij houden tijdens het proces rekening met zowel u als uw werknemer/zakenpartner, en leveren u exact hetzelfde rapport, op exact hetzelfde moment. Beide partijen zijn dan op de hoogte van het resultaat en kunnen dit samen bespreken.

WAT IS SCREENING?

Screening is een betrouwbare methode om te beoordelen of uw (potentiële) werknemers de integriteit en kwalificaties hebben die nodig zijn voor een bepaalde functie. De uit te voeren controles worden bepaald op basis van de functie die de (nieuwe) werknemer moet vervullen. Het proces vindt plaats na toestemming van de werknemer of sollicitant. Voorbeelden van vaak uitgevoerde controles zijn kwalificatiecontroles, ID-controles, referentiecontroles en integriteitscontroles.

BIEDEN WE VERSCHILLENDE SOORTEN SCREENINGS AAN, ZOALS:

Antecedentenonderzoek vóór indiensttreding

Met een pre-employment screening beoordeelt u of uw toekomstige werknemer voldoet aan de noodzakelijke kwalificaties voor zijn/haar nieuwe functie. Wij doen dit door middel van controles die noodzakelijk zijn voor bepaalde functies, van geautomatiseerde ID-controles tot telefonisch contact met vroegere werkgevers.

Globale achtergrondcontroles

Dit is de term voor een screening van huidige werknemers. Dit is een eenmalige of routinecontrole die de integriteit en kwaliteit binnen uw organisatie waarborgt. Deze screening wordt uitgevoerd in situaties als interne functiewijzigingen, organisatorische veranderingen of toenemende wet- en regelgeving.

Niet-aanwervingsonderzoek – onderzoek buiten diensttijd

Soms willen niet alleen werkgevers screenings verwerken. Verhuurders, organisatoren van tv-programma’s of andere dienstverleners willen er zeker van zijn dat de persoon in een bepaalde situatie de juiste is. Niet-werving is het screenen van personen buiten diensttijd (bijvoorbeeld huurders of deelnemers aan een tv-show). Voorbeelden van controles die vaak worden uitgevoerd zijn ID-controle, negatieve mediacontroles en strafrechtelijke controles.

Screening van de zakelijke relaties – KYC/CDD

Know Your Customer is de praktijk die bedrijven toepassen om de identiteit van hun (zakelijke) klanten te verifiëren in overeenstemming met de wettelijke vereisten en de geldende wet- en regelgeving.

Customer due diligence is het proces dat instellingen gebruiken om relevante informatie over een cliënt of potentiële cliënt te verzamelen en te evalueren. Het heeft tot doel elk potentieel risico voor de instelling van het zakendoen met een specifieke organisatie of persoon aan het licht te brengen door informatie uit verschillende bronnen te analyseren.

Wilt u meer weten over onze producten?

DEMONSTRATIE AANVRAGEN

PESCHECK® is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Zo kunnen we een eerlijke, veilige en vertrouwde service bieden.

whitepaper

Screening employees in your HR process?

Make screening the easiest part of onboarding

Download whitepaper

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening