Holland FinTech Guest Blog – De KYC-fakkel doorgeven om de financiering van terrorisme tegen te gaan

8 november 2020

Het steeds veranderende technologische landschap van de21e eeuw geeft vorm aan de wereld om ons heen en stimuleert innovatie en buiten-het-kader denken met een ongekende snelheid. Het verhoogt echter ook de kans op cyberaanvallen, datalekken en onheilspellende activiteiten, waardoor bedrijven zich aan steeds strengere veiligheidsvoorschriften moeten houden en snel moeten opsporen en optreden. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de loop van de afgelopen jaren de opkomst van overzeese terroristische organisaties en hun toegenomen operationaliteit op wereldwijde schaal hebben geleid tot een toename van het aantal illegale cryptofinancieringen en het delen van informatie via internettoepassingen zoals WhatsApp en Telegram. Hoewel dit activum misschien niet het belangrijkste instrument voor terrorismefinanciering is, brengt het aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor de beheersing van de risico’s van ongecontroleerd illegaal gedrag – het bewaren van de identiteit van gebruikers van cryptocurrency is van cruciaal belang voor het behoud van hun anonimiteit en privacy, maar ook voor CTF-onderzoeken. Dit brengt de volgende vraag naar voren: hoe kan illegaal gedrag onder controle worden gehouden zonder de privacy van de gebruikers te verstoren?

Naarmate overheidsinstanties en maatschappelijke groeperingen over de hele wereld er kennis van nemen en onderzoeken naar financiële instellingen steeds grondiger worden, wordt steeds meer vooruitgang geboekt bij de bestrijding van deze gedragingen. De FATF (Financial Action Task Force) neemt aanbieders van online geldwissels nu op in haar lijst van bedrijven die moeten voldoen aan de voorschriften van de nieuwe, vijfde antiwitwasrichtlijn (AMLD5) van de EU, die een grotere mate van zorgvuldigheid vereist en verder bijdraagt aan CTF (bestrijding van terrorismefinanciering). Op soortgelijke wijze heeft Duitsland onlangs zijn “Network Enforcement Act” (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) aangenomen, die alle socialemediaplatforms ertoe verplicht illegale inhoud van het betrokken platform te verwijderen zodra zij van het bestaan ervan in kennis worden gesteld. WPN’s(Wild Public Networks). De VN-Veiligheidsraad roept op tot verdere samenwerking tussen financiële technologie en sociale mediabedrijven om te helpen bij de ontwikkeling van CTF-inspanningen.

Het misbruik van communicatie- en financiële technologieën voor terroristische doeleinden heeft steeds meer aandacht gekregen van deskundigen uit de sector, aangezien de voortdurende (her)invoering van verordeningen en richtlijnen het aspect van compliance in hun werkgebied voortdurend wijzigt en hen dwingt voortdurend voorop te lopen en zich snel aan te passen aan de noodzakelijke veranderingen. Maar buiten deze zeer gespecialiseerde gemeenschap begint een dieper begrip van misbruik van cryptocurrency en de implicaties ervan zich pas te ontwikkelen, wat betekent dat er nog weinig of geen publieke aandacht voor de zaak is. Daarom is het van cruciaal belang dat deskundigen uit de sector – of het nu gaat om regelgevers, screeners of gegevensverstrekkers – kleine en middelgrote ondernemingen adequaat informeren over het belang van naleving en zorgvuldigheid en de holistische sociaaleconomische gevolgen die gepaard gaan met het naleven van dergelijke voorschriften. Op hun beurt kunnen deze bedrijven de informatie verder doorgeven aan lokale klanten en het grote publiek, waardoor een synergetisch effect ontstaat op de AML/CTF-inspanningen op wereldschaal en de nooit aflatende, altijd ongrijpbare strijd tegen terrorismefinanciering verder wordt ondersteund.

whitepaper

Screening employees in your HR process?

Make screening the easiest part of onboarding

Download whitepaper

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening