Top HR-Trends en Prioriteiten voor 2023

De Toekomst van Werk Navigeren: Belangrijke HR-Trends die 2023 Vormgeven

Top 5 HR Trends en prioriteiten voor 2023

9 december 2022

Nu de wereld weer enigszins begint te normaliseren, beginnen organisaties na te denken over hoe de toekomst van werk eruit zal zien. En hoewel er nog veel onbekend is, beginnen enkele HR-trends en -prioriteiten vorm te krijgen.

Hier zijn 5 belangrijke HR-trends en prioriteiten voor 2023.

1. Werknemerservaring

Een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd, is het creëren van een positieve werknemerservaring (EX). EX gaat over veel meer dan alleen het bieden van extraatjes en voordelen; het gaat om het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd, ondersteund en betrokken voelen.

Om dit te doen, zullen organisaties zich moeten richten op het creëren van een sterke cultuur, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en het aanbieden van concurrerende belonings- en arbeidsvoorwaardenpakketten.

2. Data is king

Gegevens zijn koning. In de zakenwereld van vandaag is data alles. Door gegevens te verzamelen en te analyseren kunt u inzicht krijgen in wat goed werkt en wat moet worden verbeterd.

Gegevens kunnen u helpen trends vast te stellen en voorspellingen te doen over de toekomst. Daarom zal er in 2023 veel vraag zijn naar HR-professionals die gegevens kunnen verzamelen, analyseren en gebruiken.

3. Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp geweest, maar zal het komende jaar alleen maar belangrijker worden. Organisaties zullen zich moeten blijven inspannen om meer diverse en inclusieve werkplekken te creëren.

Dit vereist zaken als meer wervingsinspanningen gericht op ondervertegenwoordigde groepen, uitvoering van training in onbewuste vooroordelen en herziening van beleid en praktijken die een ongelijk effect kunnen hebben op bepaalde groepen mensen.

4. Talent Acquisitie

Ondanks de pandemie die voor grote economische onzekerheid zorgt, zijn er nog steeds veel organisaties die mensen aannemen. Daarom zal talentacquisitie het komende jaar waarschijnlijk een topprioriteit blijven voor HR.

Om succesvol te zijn op de huidige concurrerende talentenmarkt, zullen organisaties zich moeten richten op zaken als de ervaring van kandidaten, employer branding en het gebruik van technologie tijdens het hele wervingsproces.

5. Geestelijke gezondheid

Het afgelopen jaar is voor iedereen zwaar geweest, mentaal, fysiek en emotioneel. Als gevolg daarvan zal welzijn van werknemers waarschijnlijk een topprioriteit zijn voor HR in 2023. Organisaties zullen manieren moeten vinden om de psychische behoeften van hun werknemers te ondersteunen en hen te helpen een gezond evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren.

Hierbij kan het gaan om zaken als het aanbieden van extra betaald verlof (PTO), het investeren in programma’s voor hulp aan werknemers (EAP’s) en het bieden van toegang tot virtuele wellnessbronnen (bijvoorbeeld yogalessen of meditatie-apps).

whitepaper

Screening employees in your HR process?

Make screening the easiest part of onboarding

Download whitepaper

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening