Pre-employment screening: tien onmisbare checks

12 juni 2022

Een antecedentenonderzoek voor pre-employment screening gaat veel verder dan een VOG . In dit artikel leest u over de tien cruciale controles van een goed antecedentenonderzoek, met als doel gekwalificeerd en betrouwbaar personeel aan te werven.

Als HR-professional wilt u inzicht hebben in de mogelijkheden en vereisten voor het screenen van uw werknemers. Hier is het belangrijk dat u weet wat u wel en niet kunt vragen, onderzoeken en controleren. Een antecedentenonderzoek gaat verder dan een VOG, waarbij slechts één controle – het strafblad – relevant is. Een goed achtergrondonderzoek omvat echter niet minder dan tien controles. Welke dat zijn, leest u hieronder.

De tien controles van een goede pre-employment screening

1. Verificatie van de identiteit
Tijdens deze controle wordt de identiteit van de kandidaat bevestigd aan de hand van een ID check. PESCHECK gebruikt voor deze controle identiteitsgegevens uit meer dan 196 landen.

2. Controle op vermelding op internationale PEP- en sanctielijsten
De controle van PEP- en sanctielijsten omvat politiek prominente personen. Op de sanctielijsten staan mensen die in het verleden betrokken zijn geweest bij ongewenste handel, witwassen of terrorisme. Voor deze controle moet u verschillende databanken raadplegen.

3. Verklaring van goed gedrag voor Nederlandse burgers
Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het verleden van de kandidaat het werk, de stage of de hobby niet in de weg staat. Hiervoor wordt gecontroleerd of de kandidaat geen strafblad heeft.

4. Criminal Record / Letter of Conduct, internationaal
Een Criminal Record geeft inzicht in het criminele verleden van de kandidaat.

5. Online aanwezigheid, Google check / Adverse Media
Bij de adverse media check onderzoeken we of de kandidaat online naar voren komt en/of in diverse bronnen gekoppeld kan worden aan bepaalde zoekwoorden. Wereldwijde mediabronnen zoals kranten, tijdschriften, sociale media, webartikelen en zoekmachines worden gecontroleerd om te zien of de kandidaat negatief wordt afgeschilderd.

6. Gegevenscheck Nederland
Deze check geeft inzicht in eigendom van onroerend goed, huidige en vorige adressen en of er KvK-inschrijvingen zijn.

7. Kwalificatie- en diplomacontrole
Tijdens de kwalificatiecontrole controleert en verifieert u of de diploma’s of certificaten daadwerkelijk zijn behaald. Ga na of uw kandidaat behaald heeft wat hij zegt door zijn beroepskwalificaties te controleren. Met deze snelle en gemakkelijke manier om dat te doen, kunt u zich richten op belangrijkere zaken zoals het vinden van een uitstekende nieuwe werknemer!

8. Rijbewijscontrole Nederland
Dit betreft een controle of een rijbewijs geldig is.

9. Kredietcontrole nationaal / internationaal
Een kredietcontrole geeft informatie over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de kandidaat.

10. Referentie / CV Check
De referentiecheck is een proces waarbij we contact opnemen met iemands werk en referenties om informatie over de persoon te verifiëren.

Integriteitsverklaring en toestemmingsverklaring

Naast deze controles zijn er nog twee belangrijke onderdelen: de integriteitsverklaring en de toestemmingsverklaring. De integriteitsverklaring bestaat uit een aantal vragen over de integriteit van de kandidaat. De vragen worden beantwoord en ondertekend door de betrokkene. Dit maakt het een juridisch document. Daarnaast heb je ook te maken met een toestemmingsverklaring. Een screening kan zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de kandidaat. Daarom is screening alleen toegestaan onder bepaalde wettelijke voorwaarden (GDPR). De kandidaat moet hiermee instemmen door middel van deze verklaring.

Deze informatie maakt deel uit van onze praktische gids voor een effectief screeningsbeleid. Wilt u integere kandidaten aannemen of bestaand personeel screenen op misstanden en onwaarheden? Lees de hele gids en u weet precies hoe u dit als HR-professional moet aanpakken. Heb je geen zin om dit document helemaal te lezen of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u de juiste stappen te nemen.

whitepaper

Screening employees in your HR process?

Make screening the easiest part of onboarding

Download whitepaper

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening