Begrijp de Verschillen: Pre-Employment Screening Controles Uitgelegd

Een Gedetailleerde Uitleg van Verschillende Achtergrondcontroles om Je Wervingsproces te Optimaliseren

De verschillen tussen elk type controle voor pre-employment screening

23 oktober 2022

Er zijn vele soorten controles voor een antecedentenonderzoek. Afhankelijk van de functie worden sollicitanten aan bepaalde controles onderworpen. Soms gaat het om één of twee controles, maar soms kan de screening complexer zijn. Stel, u bent de werkgever, en u wilt een nieuwe werknemer aannemen. U wilt er zeker van zijn dat de sollicitant de kwalificaties heeft die u zoekt en bijvoorbeeld geen strafblad heeft uit het verleden. Of een ander geval: u wilt een marketeer inhuren. Naast het hebben van bewijs van de vaardigheden en ervaring van de kandidaat, kan het nuttig zijn om deze ervaring bij vorige werkgevers te verifiëren.

Het is gemakkelijk om in verwarring te raken over welk soort controle je als werkgever moet uitvoeren en welk soort controle je als sollicitant moet doorlopen en waarom. Dit is meestal situationeel en rolgebaseerd. En precies daarom zullen wij in dit artikel de verschillen tussen de controles uitleggen en onderwijzen.

Criminal Record Check | Results in <1 Workday

Door het verleden van de kandidaat grondig te screenen op strafblad(en), hebt u de controle over het aannemen van personen met veroordelingen voor bijvoorbeeld handelingen als fraude of diefstal. U verkleint ook aanzienlijk de kans dat u iemand aanneemt met een geschiedenis van bedreigend of gewelddadig gedrag.

Id verificatie | resultaten in <1 minuut

ID-verificatie is een authenticatieproces dat de identiteit van de kandidaat en de authenticiteit van de documenthouder verifieert. ID-verificaties door PESCHECK worden verwerkt op ID-gegevens uit 196 landen. Deze controle vormt de basis voor elke controle bij het inwerken van nieuwe werknemers. Zodra u iemand in dienst neemt, is het eerste document dat u vraagt het identiteitsbewijs of paspoort.

Bovendien is de identiteitscontrole belangrijk voor het uitvoeren van een achtergrondonderzoek. De meeste informatie van de kandidaat die zal worden gebruikt voor de screening is de informatie die op hun document staat.

Integriteitsverklaring | resultaten in <2 werkdagen

De integriteitsverklaring (check) bestaat uit vragen over de integriteit van de kandidaat. De verklaring bevat de vijf beginselen die de basis vormen van integriteit: eerlijkheid, nauwgezetheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

De vragen worden door de betrokkene beantwoord en ondertekend. Dit maakt het een juridisch document. In geval van een gerechtelijke procedure zal dit document de eerlijkheid van de persoon bevestigen of ontkennen.

Kwalificatiecontrole | resultaten in <2 werkdagen

Het doel van de kwalificatiecontrole is de diploma’s/diploma’s van de kandidaat te verifiëren die hij in zijn cv heeft opgegeven. Deze controle is gericht op het controleren van de voltooiing van een graad. Bijvoorbeeld een masteropleiding aan een universiteit. Deze controle kan ook betrekking hebben op de verificatie van andere certificaten, zoals IELTS, Cambridge-certificaten en nog veel meer.

PESCHECK verifieert diploma’s en certificaten uit de hele wereld. Stel je een dokter voor die is aangenomen in een ziekenhuis met een vals diploma. Dit zal niet alleen de reputatie schaden, maar ook de patiënten van de kliniek.

Werkreferentie (CV check) | Resultaten in <2 werkdagen

Met deze screening kunt u nagaan of de kandidaat bij een bepaald bedrijf, in een bepaalde periode en in een bepaalde functie heeft gewerkt. Deze controle is gebaseerd op de informatie die een kandidaat in zijn cv heeft verstrekt.

De screener verzamelt de werkbevestiging van de vorige werkgever(s) die een kandidaat in het cv heeft vermeld en vergelijkt deze met de informatie in het cv. De referentiecontrole is volledig geautomatiseerd.

Controleer Internationale Pep-, Sanctie- en Controlelijsten | Resultaten in <1 Minuut

Met deze controle kunnen werkgevers zien of de kandidaat op de sanctielijsten van verschillende landen staat of een Politically Exposed Person (PEP) is. Deze controle is belangrijk, niet alleen voor de kandidaten die toegang krijgen tot kritieke bedrijfsinformatie of scenario’s met een hoog risico, maar ook voor de lagere functies.

Het laat zien dat uw bedrijf staat voor integriteit en transparantie. Om deze screening uit te voeren, vraagt PESCHECK automatisch informatie over de persoon op uit 800 internationale databanken.

Adverse Media Check (Google Check) | Resultaten in <1 Minuut

Deze controle geeft een overzicht van de internationale online aanwezigheid van een persoon met bijbehorende negatieve onderwerpen of zaken. Het omvat de online publieke voetafdruk van personen zoals hun web exposure, Door deze controle uit te voeren beschermt u zichzelf tegen reputatieschade. PESCHECK voert deze controle uit in combinatie met de technologie van onze partner Web-IQ.

De software van Web-IQ automatiseert het online zoeken bij screenings van personen en organisaties. Door filtering worden valse positieven verminderd en alle resultaten gecategoriseerd om specifieke, relevante en bruikbare informatie terug te geven.

Faillissements- en insolventieregister controleren in <5 werkdagen

Een faillissements- en insolventieregistercheck is een vorm van due diligence waarmee de financiële stabiliteit van een persoon of organisatie kan worden beoordeeld. Bij de controle wordt gezocht naar eventuele faillissementen, gedwongen liquidaties of bewindvoeringen die tegen de persoon of organisatie in kwestie zijn geregistreerd.

Credit Check | Resultaten in <7 werkdagen

Met de Credit Check onderzoekt PESCHECK informatie over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de kandidaat. De controle is in overeenstemming met internationale regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Nederlands strafbladonderzoek (vog) | resultaten in <3 uur

Een verklaring van goed gedrag (VOG), ook wel een Nederlands strafblad genoemd, is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen belemmering vormt voor de uitoefening van een specifieke taak of functie in een beroepsrol. Om een baan te krijgen is het in veel gevallen noodzakelijk om een VOG te kunnen overleggen.

Gegevenscontrole | Alleen Nederlands

De Gegevenscontrole geeft een algemeen overzicht van de vorige en/of huidige inschrijvingsadressen van de kandidaat. Het toont ook de administratie van huidig en tweedehands onroerend goed, en de eigendom of betrokkenheid van bedrijven wordt ook gecontroleerd.

Rijbewijscontrole

Deze controle bewijst of het rijbewijs van de kandidaat al dan niet geldig is (alleen NL).

De toestemmingsbrief

De toestemmingsbrief is geen cheque, maar wel een zeer belangrijk document. Door dit document te ondertekenen, gaat een kandidaat/werknemer ermee akkoord het screeningsproces te doorlopen. De akkoordverklaring zorgt er ook voor dat de kandidaat een eerste en blijvend inzicht heeft in het onderzoek.

Het is belangrijk te bepalen welke controles belangrijk zijn voor de functie. Er zijn bepaalde controles die niet mogen worden uitgevoerd op sollicitanten of werknemers. We beschreven het in onze vorige blog

whitepaper

Screening employees in your HR process?

Make screening the easiest part of onboarding

Download whitepaper

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening