Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft informatie over hoe PESCHECK omgaat met uw persoonlijke gegevens, ook wel ‘persoonsgegevens’, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). PESCHECK is een handelsnaam van de besloten vennootschap PESCHECK B.V. gevestigd te Capitool 10, 7521 PL te Enschede geregistreerd onder KvK nummer: 70886393 (verder: PESCHECK).  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een vergunning afgegeven voor het verrichten van screenings werkzaamheden o.a. met bijzondere persoonsgegevens, onder POB #1551.  

Waarom verwerkt PESCHECK persoonsgegevens? 

Wanneer PESCHECK bijvoorbeeld een screening uitvoert (background screening, pre-/in- /post employment screening, kandidaat screening, een losse screening zoals een VOG aanvraag, digitaal ID verificatie óf een KYC uitvoert (‘Opdracht’) op verzoek van uzelf,  voor uzelf, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens en is PESCHECK aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.  

In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, een uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een andere organisatie (Opdrachtgever) in brede zin PESCHECK verzoekt om een Opdracht. uit te voeren, is PESCHECK aan te merken als verwerker en verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens t.b.v. deze Opdracht.  
 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerkt PESCHECK persoonsgegevens? 

PESCHECK verwerkt persoonsgegevens met het doel om uw Opdracht te verzorgen wanneer u daar zelf om verzoekt. Deze verwerking vindt plaats op grond van uw toestemming/verzoek. Uw Opdracht kunt u totdat de Opdracht is uitgevoerd intrekken. Let wel: het intrekken van uw Opdracht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.  Neem telefonisch, via chat of e-mail contact met ons op om beroep te doen op uw recht van verzet. De benodigde gegevens kunt u vinden onder de kop ‘identiteit en contactgegevens PESCHECK’.

In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie in brede zin PESCHECK de opdracht geeft om een Opdracht uit te voeren, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens met het doel om aan deze opdracht te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dat kader gebaseerd op de rechtsgrond de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derden. Dit kan zijn uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een andere organisatie in brede zin. Het gerechtvaardigd belang van deze derden is om de integriteit van de gescreende persoon d.m.v. de uitkomsten van de screening te kunnen beoordelen, dan wel dat dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Denk hierbij aan sectoren waarin de VOG verplicht is óf Wwft van toepassing is. Neem telefonisch, schriftelijk of via de of e-mail contact met ons op om beroep te doen op uw recht van verzet. De benodigde gegevens kunt u vinden onder de kop ‘identiteit en contactgegevens PESCHECK’

Welke persoonsgegevens verwerkt PESCHECK? 

PESCHECK verwerkt bij het uitvoeren van de Opdracht de volgende persoonsgegevens, al naar gelang hoe uzelf of uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie, indien van toepassing, in brede zin de screening samenstelt: 

  • CV-gegevens: NAW, geslacht, werk- en opleidingsgeschiedenis, e-mail adres, telefoonnummer; en 
  • Identiteitsgegevens: Verificatie en kopie identiteitsdocument / rijbewijs, MRZ, BSN-nummer op oudere documenten, paspoortnummer/ID-kaartnummer, geldigheidsduur identiteitsdocument, nationaliteit, paspoortnationaliteit, geboortedatum en –plaats; 
    Let op: PESCHECK is enkel gerechtigd uw BSN te verwerken indien uw werkgever/opdrachtgever dit gebruikt t.b.v. de Belastingdienst. PESCHECK verzoekt u hierom uw BSN zwart te maken via de KopieID app van de Rijksoverheid indien uw werkgever het niet gebruikt voor de aanmelding bij de Belastingdienst. 
  • Gegevens van Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’): verificatie en kopie VOG-verklaring; 
  • Gegevens omtrent werk- en opleidingsgeschiedenis: verificatie werk- en opleidingsgeschiedenis, eventueel opmerkingen van ex-werkgevers, 
  • Financiële gegevens: onder meer; voorkomen in curatele register, insolventie-register, kredietwaardigheidsscore; andere bronnen zoals (gerechts)deurwaarders, incassobureau’s; en
  • Gegevens omtrent Eigen Verklaring Integriteit: gegevens omtrent de verhouding tussen particuliere financiële verplichtingen en inkomsten of vermogen, gegevens omtrent een eerder faillissement van betrokkene, gegevens omtrent schorsings- en ontslaggeschiedenis, gegevens omtrent enige nevenfuncties van betrokkene, gegevens omtrent de correctheid van de opgegeven opleidingsgeschiedenis en werkervaring, gegevens omtrent andere omstandigheden die betrouwbaarheid/deskundigheid en integriteit van Betrokkene in twijfel trekken, gegevens omtrent veroordelingen inzake misdrijf of economisch delict, gegevens omtrent Betrokkene als verdachte in een strafrechtelijke procedure terzake enig misdrijf of economisch delict; en
  • Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen: waaronder inbegrepen profielen van betrokkene op sociale media, berichten van of over betrokkene op nieuwsmedia en activiteit van betrokkene op internationale opsporingslijsten, blogs en forums; en  
  • Gegevens omtrent aanvullende documenten die op verzoek van Opdrachtgever worden verzameld, geverifieerd of gecontroleerd, bijvoorbeeld een loonstrook of geheimhoudingsverklaring. 

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? 

De medewerkers van PESCHECK. Daarvoor formuleert PESCHECK duidelijke werkinstructies voor haar medewerkers. Daarnaast wordt de toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot medewerkers die daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verzorgen van de Opdracht. Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van de screening of verifiëren, deelt PESCHECK enkel de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met (sub)verwerkers (opvragen via [email protected]). Deze partijen werken conform hun eigen Privacy Policy en indien noodzakelijk heeft PESCHECK een zogeheten verwerkersovereenkomst/DPA gesloten. Verder worden uw gegevens  gedeeld met de Opdrachtgever.

Met welke (sub)verwerkers worden persoonsgegevens gedeeld? 

Een voorbeeld van een (sub)verwerker van PESCHECK is screeningsautoriteit Justis. Voor een volledig en actueel overzicht van (sub)verwerkers met wie PESCHECK samenwerkt voor het uitvoeren van een (specifieke) screening kunt u contact opnemen met [email protected].

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Alle persoonsgegevens, worden uiterlijk na 24 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is (bijv. in verband met een op diegene rustende wettelijke verplichting). Indien de Opdrachtgever een kortere termijn wenst, dan is dat uiteraard mogelijk.

Wilt u uw gegevens eerder verwijderen/anonimiseren? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected].  

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens 

U heeft het recht bij PESCHECK per schriftelijk verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door PESCHECK worden verwerkt. Dit kan via [email protected]. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.  

Bovendien wijzen wij u graag uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PESCHECK. Neem in dit geval direct telefonisch, schriftelijk of e-mail contact met ons op.  

PESCHECK zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Wanneer u een verzoek indient, kan PESCHECK om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.  

Cookie statement

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van noodzakelijke cookies

Met behulp van een noodzakelijke cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuwe bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Noodzakelijke cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om onze advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google. Op de Google’s Privacy & Term site vind je ook meer informatie over hoe en waarom de verzameling van persoonsgegevens met cookies door Google wordt gedaan.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Voor meer informatie kun je contact opnemen met [email protected]

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websiteadvertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Wijziging van het Privacy en cookie statement 

PESCHECK kan dit Privacy Policy aanpassen. Dat doet PESCHECK bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. PESCHECK raadt u daarom aan het Privacy Policy regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan de website. De laatste wijziging was op 23-02-2023.

Page Break 

Vragen en klachten 

Indien u vragen en / of klachten heeft over het Privacy Policy van PESCHECK of de manier waarop PESCHECK uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens van PESCHECK zijn te vinden onder de kop ‘identiteit en contactgegevens PESCHECK’ hieronder te vinden. 

Mocht u van mening zijn dat PESCHECK uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en PESCHECK geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Identiteit en contactgegevens PESCHECK 

Capitool 10 
7521 PL Enschede (Nederland) 
[email protected]
KvK: 70889363 

Contactgegevens Privacy Officer voor gegevensbescherming PESCHECK 

PESCHECK beschikt over een Privacy Officer (PO). De PO is bereikbaar via [email protected]

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening

Request a Screening